Over Kolkman Pigeons2Fly


Van harte welkom op de site van Kolkman Pigeons2Fly uit het Gelderse Oosterwolde.

Een klein stukje geschiedenis:  

Gerrit (bijnaam Gertie) begon als jongetje van 9 jaar, in 1973, al met zijn eerste duiven via zijn opa (wijlen Gerrit Jan “Nanne” Wolff). Neef Nanne Wolff is de bekende ‘duivendokter’.

Bij de ouderlijke woning in Wezep werden de eerste duiven gehouden. Bij de verhuizing in 1991, naar het 8 km verderop gelegen Oosterwolde, werden een gering aantal duiven meegenomen. Hierdoor werd buurman Willem Korenberg ook enthousiast gemaakt en is er in 1992 een combinatie gevormd t/m 2012. Daarnaast is Godfried de Kleine als derde persoon altijd bij de combinatie betrokken geweest.

Laatstgenoemde is in 2000 uit de combinatie gestapt en zelfstandig in Wezep verder gegaan. Vanaf 2014 maakte hij officieel weer onderdeel uit van de combinatie. Hij hield zich voornamelijk actief bezig met de kweek en heeft zelf nog een hokje met 8 kweekkoppels achter zijn woning in Wezep. Daarnaast was hij de ‘handy man’ van de combinatie. O.a. heeft hij het hok, welke in 2012 is overgenomen  van de voormalige combinatie Aantjes uit Maartensdijk, volledig aangepast en gerenoveerd. Vanaf 2013 is er voor het eerst vanaf dit hok gevlogen. Ook dochter Nicole werd enthousiast maar heeft helaas na 2 jaar (in 2014) weer afscheid genomen van de duivensport.

Eind 2020 heb ik (Gertie) voor mezelf besloten een jaar rust in te bouwen om me te gaan bezinnen of en hoe ik verder wil in de duivensport. Dit heeft geresulteerd in het volgende:

  • Opheffen van de combinatie (Godfried de Kleine gaat onder de naam van zijn zoontje Ricardo (2010) verder als afzonderlijk (jeugd)lid in Wezep vanaf 2022)
  • Er komt een nieuwe naam : Kolkman Pigeons2Fly
  • De helft van het duivenbestand is opgeruimd/verkocht.
  • Er zijn bij een goede liefhebber in België (Vereyken-Gommers) een ronde jongen aangeschaft(19 stuks)
  • Er wordt in 2021 niet deelgenomen aan de vluchten maar wel aan een viertal eenhoksraces in het buitenland
  • Op deze manier hoop ik weer meer plezier te krijgen in de duivensport

Lees rustig verder op de site. Wanneer u vragen en of eventuele opmerkingen  heeft dan horen wij die uiteraard graag!